Eng zamonaviy bilimlar ona va bola salomatligi muhofazasi uchun

  Oʻzbekiston hududlari sogʻliqni saqlash tizimi, xususan, ona va bola salomatligi muhofazasi, isbotlangan tibbiyot asosida eng soʻngi bilimlar va koʻnikmalar darajasida boʻla oladi va boʻlishi kerak.

  Buni 17-mayda Urganch shahrida boʻlib oʻtgan “Oʻzbekistonda ayollarga ambulator yordam: muammolar va yechimlar” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya yana bir bor isbotladi.

  Forumning ochilishida uning ishtirokchilariga Oʻzbekiston Respublikasi Sogʻliqni saqlash vazirligi ona va bola salomatligini muhofaza etish Bosh boshqarmasi boshligʻi Feruza Fazilova, Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi direktori Natalya Nadыrxanova, RIOvaBSIATM Xorazm filiali direktori S alomat Matyakubovalar murojaat qildilar.

  NatalyaNadыrxanovamaʼruzasidataʼkidlanganidek, zamonaviystandartlarhomiladorayollarnidavolashdapolipragmaziyanii, yaʼnikeragidanortiqdori-darmonlarbuyurish, asossizvakeraksiztashxisvadavolashlarniaralashtirishlarniinkoretishnimaqsadqilgan. Harsafarhomiladorayolningshifokorkoʻrigigakelganidaakusherlikasoratixavfiomillariniquntbilanbaholash, hamdaushbuxavfnikamaytirishboʻyichaprofilaktiktadbirlaroʻtkazishzarur. Joylardaoilaviyshifokorlar, akusher-ginekologlarvapatronaj-akusherlartomonidanmanashularniertaroqaniqlashvabemorlarnioʻzvaqtida 2-3-darajadagitugʻruqmuassasalarigayuborishonavabola, hamdamamlakatimizningyangiavlodlarisalomatligiuchunxavfnikamaytirishkafolatiboʻlibxizmatqiladi.

  HududiykonferensiyaishtirokchilariniXorazm, Samarqand, Buxoro, Surxondaryo, AndijonviloyatlarivaQoraqalpogʻistonRespublikasitugʻruqtiziminingbirlamchitibbiy-sanitaryordammuassasalarining 180 nafaratrofidagimutaxassislaritashkiletdi. Konferensiyadanavbatdantashqarimaʼruzalartinglandivamuhokamaetildi. Ushbumaʼruzalardankoʻzlanganmaqsad — hududshifokorlariniengyaxshixorijiyvamamlakatimizklinikamaliyotlarivahomiladorayollarnidavolashboʻyichaengsoʻngixalqarostandartlarbilantanishtirishdaniboratdir.

  Shuniqoʻshimchaqilamizki, Oʻzbekistonningzamonaviysogʻliqnisaqlashtizimidatugʻruqqachaboʻlganyokiantenetaldavolashnafaqathomiladorayollarnikonsultativtibbiytekshirish, profilaktikadanoʻtkazishvadavolashni, shuningdek, ulargabilimberishnihamoʻzichigaoladi.

  Bugunantenetaldavolashxizmatinikoʻrsatishtizimigaoilaviyshifokor, akusher-ginekolog, akusher, patronajtibbiyhamshira (tibbiyotbrigadalar) kabimutaxassislarkiradi.

  Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi.