Ota-bobolarimiz suvni isitish uchun qanday idishdan foydalanganlar?

    Qo'qon choyjushining qopqog'ida esa afsonaga ko'ra, yovuz ruhlarni qo'rqitadigan shovqin eshitilgan.

    Choydish. Suvni isitish uchun ishlatiladigan qumg'on qadimda shunday atalgan. U mis, kumush va boshqa metallardan ishlangan.

    Bu idishlar o'z shakli bilan ajralib turgan: ba'zilari yumaloq, boshqalari esa yon tomondan tekislangan shakl yoki qovurg'asimon qirrali sirtga ega bo'lgan.

    Ba'zi choydish va choygumlar maxsus dizayni bilan ahamiyatli. Bu idishlarda idish bo'shlig'idagi suv naychasimon jo'mrak orqali quyiladi.

    Qo'qon choydjushining qopqog'ida esa afsonaga ko'ra, yovuz ruhlarni qo'rqitadigan shovqin eshitilgan.